Vybavení

Doprava betonu,materiálu a čerpání betonu

Dopravu čerstvého betonu provádíme autodomíchávači o objemu 4,5m3-9m3.Dopravu zavlhlého betonu,písku a štěrků provádíme avií o objemu 2,5m3,Man 5m3 nebo návěsem 12m3.Čerpání čerstvého betonu zajišťujeme vlastním čerpadlem s dosahem 28m a objemem 7m3.V případě čerpání na větší vzdálenost možno objednat čerpadla až do vzdálenosti 46m.

Vybavení Betonárky Český Brod,s.r.o.

Betonárka typ LIEBHERR+RTM 1500RZ s hodinovým výkonem 25+55m3čerstvého betonu.Celoroční plně automatický,počítačem řízený provoz.Betonárka je pro zimní provoz vybavena zařízením na ohřev záměsové vody.Součástí betonárky je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Napište nám
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován správný email)
 

cforms contact form by delicious:days